Välkommen till Khambas kennels hemsida

Valpar finns!

Med vänlig hälsning

Khambas Kennel , Eva Clementson